Băng tải cao su bố NN (NYLON-NYLON) gồm sợi vải chịu lực dọc/ ngang đều là Nylon, có các thành phần gồm: cao su mặt trên + lớp bố + cao su mặt dưới. Lớp bố của dây băng tải loại này duy trì sức căng cũng như tạo độ bền cho kết cấu dây băng tải, chịu lực nén và kéo tải, chịu nhiệt 10 0C tới 60 0C.

  • Xếp theo:
Mẫu băng tải cao su bố 1

Mẫu băng tải cao su bố 1

Mã SP: 2067

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 4

Mẫu băng tải cao su bố 4

Mã SP: 2064

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 6

Mẫu băng tải cao su bố 6

Mã SP: 2062

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 7

Mẫu băng tải cao su bố 7

Mã SP: 2061

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 9

Mẫu băng tải cao su bố 9

Mã SP: 2059

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 10

Mẫu băng tải cao su bố 10

Mã SP: 2058

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 11

Mẫu băng tải cao su bố 11

Mã SP: 2057

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 13

Mẫu băng tải cao su bố 13

Mã SP: 2055

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 14

Mẫu băng tải cao su bố 14

Mã SP: 2054

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 15

Mẫu băng tải cao su bố 15

Mã SP: 2053

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 18

Mẫu băng tải cao su bố 18

Mã SP: 2050

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 19

Mẫu băng tải cao su bố 19

Mã SP: 2049

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 20

Mẫu băng tải cao su bố 20

Mã SP: 2048

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 21

Mẫu băng tải cao su bố 21

Mã SP: 2047

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 22

Mẫu băng tải cao su bố 22

Mã SP: 2046

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 23

Mẫu băng tải cao su bố 23

Mã SP: 2045

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 24

Mẫu băng tải cao su bố 24

Mã SP: 2044

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 26

Mẫu băng tải cao su bố 26

Mã SP: 2042

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 29

Mẫu băng tải cao su bố 29

Mã SP: 2039

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 30

Mẫu băng tải cao su bố 30

Mã SP: 2038

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 31

Mẫu băng tải cao su bố 31

Mã SP: 2037

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 32

Mẫu băng tải cao su bố 32

Mã SP: 2036

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 34

Mẫu băng tải cao su bố 34

Mã SP: 2034

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 35

Mẫu băng tải cao su bố 35

Mã SP: 2033

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 36

Mẫu băng tải cao su bố 36

Mã SP: 2032

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 37

Mẫu băng tải cao su bố 37

Mã SP: 2031

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 39

Mẫu băng tải cao su bố 39

Mã SP: 2029

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 41

Mẫu băng tải cao su bố 41

Mã SP: 2027

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 44

Mẫu băng tải cao su bố 44

Mã SP: 2024

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 45

Mẫu băng tải cao su bố 45

Mã SP: 2023

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 46

Mẫu băng tải cao su bố 46

Mã SP: 2022

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 49

Mẫu băng tải cao su bố 49

Mã SP: 2019

Giá: Liên hệ
Mẫu băng tải cao su bố 50

Mẫu băng tải cao su bố 50

Mã SP: 2018

Giá: Liên hệ


0917 65 75 99

Back to top